סניפים

הקולג' לרפואה אינטגרטיבית
בית החולים הצרפתי נצרת 16431 ת.ד. 5609
טלפון 04-6000045 פקס 153446000045

———————————————–

College of Integrative Medicine
Saint Vincent Hospital Nazareth 16431 P.O.Box 5609
TEL 00972-46-000045

———————————————-

הערה: קורסים קצרים מתקיימים כמו כן באזורים נוספים, לבירורים נא לפנות למזכירות המכללה